is toegevoegd aan uw favorieten.

De oudste intresttafels in Italië, Frankrijk en Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tafelen van Interest.

terna vel inversa proportione der propositien

Exempel 11.

Voor 500.lb.te betaelen ten eynde van 5.iae~ ren ontfangtmen ghereedt 333 | lb.De vraeghe is teghen hoe vele ten ioo.simpelen interest dat afghetrocken is.

Constructie.

Men sal segghen 333 llb.comen van 500.1b.

waer van ioofFacit 150.van de zelue zalmê treeken 100.rest 5o.welcke ghediuideert door 5.iaeren gheeft quotum 10.Ergo teghen 10.ten 100.wasser afghetrocken.

Exempel 12.

Voor 400.1b.ontfangtmen ghereedt 250.1b. aftreckende simpelen interest teghen 10.ten 100. t siaers.De vraeghe is voor hoe langhe tijdt afgetrocken is.

Constructie.

Men sal segghen 250.1b. comen van 400.1b.

waer van 100? Facit iöo.lb. van de zelue zalmen trecken 100.rest óo.welck ghediuideert door 10. (10.van weghen 10.ten 100.) gheeft quotum 6.

Ergo voor ó.iaeren wasser afghetrocken.

Exempel 13.

Eenen is schuldich binnen 3.iaeren 420.lb.ende binnen ó.iaeren daer naer noch 560.lb.De vraeghe is wat tijdt dese partijen t'saemen verschijnen