is toegevoegd aan uw favorieten.

De oudste intresttafels in Italië, Frankrijk en Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tafelen van Interest. Nota.

Soomen wilde weten wat den interest van dit exempel bedraecht/soo salmen de 380 lb. af treekenrvan de 875 fstllgg lb.rest 495 tüglgfl lb. voor den interest van acht iaeren/s'ghelijcks zalmen oock moghen doen in alle de volghende exempelen.

Exempel 2.

Men begheert te weten wat Hooft-somme 800.lb.met haeren ghecomponeerden profijtelijcken interest teghen den penninck i5.t'siaers op 16I iaeren bedraeghen zal.

Constructie.

Men zal van wegê een half iaer/eê half adderê tot I5.(dese 15.is van weghen den penninck 15.) maeckt 15 1 ende multiplicerê daer naer 3560740. (welck t'ghetal is responderende op het 16.iaer in de tafel van den penninck 15.) met de 15. gheeft productum 53411100.t'zelfde zalmen diuideren door de i5i/gheeft quotum 3445877.1'welck een ghetal is responderende op het i6i iaer / ende staen zoude tusschen het 16.ende 17.iaer in de tafel van den penninck I5.by aldien de tafel van halue iaere tot halue iaere ghemaeckt waere.

Daer