is toegevoegd aan uw favorieten.

De oudste intresttafels in Italië, Frankrijk en Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tafelen van Interest.

Item/

Op een heel iaer ofte termijn canmen gheen ghecomponeerden interest rekenê/als Trenchant zeluer niet en doet.

Ergo veel min canmen ghecomponeerden interest op een deel des termijns rekenen. Concluderen dan van alle deel va termijn (wel verstaende deel van termijn dat alleene staet/dat is zonder eenich gheheel termijn ofte termijnen tot hem) niet dan simpelen interest te connen gherekent worden.

Wt dit erreur is ghevolght dat Trenchant int 11.art.des voornoemden capittels gheseyt heeft 1 oo.lb.ghereet ten eynde van 7! iaeren rekenende ghecomponeerden interest teghen 10.ten 100. t'siaers weerdicht te zijne 204.lb.7fi.7i gr.welcke nochtans weerdich zijn (naer de leeringhe des voormoêden 2.exempels (204.1b. 12 fi.3fti?lli gr. waer af de demonstratie ten eynde deser propositien sal ghedaen worden.

Exempel 3.

Eenen is schuldich 1200.lb.te betaelen ten eynde van 7.iaeren.De vraeghe is wat die weerdich zijn te betaelen ten eynde van 23.iaeren rekenende ghecomponeerden interest tegen 8.ten 100. t'siaers.

Con.