is toegevoegd aan uw favorieten.

De oudste intresttafels in Italië, Frankrijk en Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tafelen van Interest.

tal salmen ten naesten zoecken door alle de tafelen op het thiende iaer/wordt bevonden in de tafel van io.ten ioo.al waer men vindt 3855434.

waer door men zegghen zal dese interests reden te zijne teghen 10.ten ioo.t'siaers bycans/maer want 3855434.wat minder zijn dan 3857281.soo zalmen zegghen dese interests reden een weynich minder te zijne dan teghen 10.ten 100.

Maer tot een perfecte solutie deser ende dergelijcke questien/ist noodich dat men onder zijn tafelen hebbe een tafel van alzulcken interests reden als daer questie af is/dies niet/zoo en kanmen de solutie maer bycans zegghen/t'welck in de practijcke oock dickmael ghenoech is.

Exempel 8.

Men begheert te weten hoe langhe 800.lb.

loopen zullen teghen ghecomponeerden profijtelicken interest van den penninck 17.t'siaers/om met haeren interest t'saemen weerdich te zijne 2500.1b.

Constructie.

Men sal zegghen 25oo.lb.geuê 10000000. wat gheuen 8oo.lb?facit 3200000.t'zelfde ghetal salmen zoecken ten naesten ende meerder in de tafel van den penninck 17.wordt bevonden 3375606.responderende op liet 19.iaer.Ergo

ig.iae-

E5