is toegevoegd aan uw favorieten.

De oudste intresttafels in Italië, Frankrijk en Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tafelen van Interest.

rendeel der sommen bedraeghende go.lb.midts aftreckêde/etc.die mê naer d'ierste conditie binnê 3. iaeren naer daer ierst zoude betaelt hebben/volght daer wt datmen zien zal wat 90.1b.te betaelê binnen 3.iaeren/weerdich zijn ghereedt/wordt bevonden door het ierste exempel deser propositien 75 1088887 lb.voor d'ierste paye.

Ende om der ghelijcke redenen zalmen bevinden 90.1b.op 2.iaerê weerdich te zijne 79 lb. voor de tweede paye.

Ende om der ghelijcke redenen zalmen bevinden 90.1b.op een iaer weerdich te zijne 84ïb.

voor de derde paye.

Ende want de laetste paye op zulcken conditie betaelt wordt als d'ierste conditie was/en zal die winnen noch verliesen/maer zijn van 90.1b.

Exempel 6.

Het zijn 324.1b.te betaelen binnen 6.iaeren/te weten 54.1b.elcken iaere. De vraeghe is wat die weerdich zijn ghereedt ghelt/aftreckende gecomponeerden interest dê penninck ió.t'siaers.

Nota.

Voor alzulcke questien als dit exempel een is/te weten daer betaelinghe in gheschieden op vervolghende iaerê/ende het een iaer zoo veel als het ander iaer/daer toe dient ons de laetste columne in

elcke