is toegevoegd aan uw favorieten.

Het keizerlijke Weenen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nand luisterde, meer nog, wier adviezen hij letterlijk placht op te volgen.

Bij de manoeuvres van 1907 in Teschen, in Dalmatiê, waar hij den Keizer, die wegens ziekte verhinderd was, vertegenwoordigde, kreeg hij zulk een sterken indruk van de onbekwaamheid der opperste legerleiding, dat hij, bij zijn terugkeer in Schoenbrunn, in de heftigste termen uitviel en onmiddellijke afschaffing „des unglaublichen Schlendrians”, gelijk hij het uitdrukte, verlangde. Gevolg was, dat de chef van den generalen staf en de minister van oorlog van hun posten werden ontheven en vervangen door jongere krachten, die een aantal ingrijpende hervormingen doorvoerden.

De oude Keizer

In 1910 was het reeds zoover, dat Schoenbrunn en de Belvédère, waar de troonopvolger met zijn gezin woonde, als residenties van twee rivaliseerende heerschers tegenover elkaar lagen. Meer en meer week de oude Keizer voor den ijzeren wil van den aartshertog terug. Perioden van diepe vermoeidheid traden in, waarin Frans-Joseph zich weerloos boog voor wat nu eenmaal onvermijdelijk was. ‘) Het leven had hem niet gespaard en dikwijls waren de onheilbrengende raven, die zoo nauw met de legendaire historie der Habsburgers waren verbonden, krassend over de daken van de oude Hofburg gevlogen. Hoeveel stormen hadden het huis op zijn grondvesten doen trillen, hoeveel schandalen hadden het bezoedeld. Begonnen als absoluut monarch van een geweldig keizerrijk, dat het geheele centrum van Europa besloeg, had Frans-Joseph zijn mooiste provinciën in den oorlog zien verloren gaan en, bang dat ook Hongarije nog zou afvallen, had hij, die eertijds liever afstand van den

‘) Schneider: Kalser Franz Joseph I.