is toegevoegd aan uw favorieten.

In dienst van de liefde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En als de tijd van die geloften voorbij is, op 8 September 1901, beloven negen zusters — van de eersten zijn er enkelen overleden en anderen werken in de missies — hun hemelsen Bruidegom voor eeuwig aan Hem te willen toebehoren. Dan steekt Pater Superior zelf hun de ring aan de vinger: „Desponso te Jesu Christo”. — „Ik verbind U met Jezus Christus, den Zoon van den hemelsen Vader, die U genadig moge bewaren. Ontvang de ring van 't geloof en 't zegel van den H. Geest Bruid van God zult gij genoemd worden ”

Op die dag heeft de ontwikkeling van het religieuze leven in de Congregatie een zekere voltooiing bereikt. Tien jaar lang heeft Pater Janssen met onvermoeide ijver daaraan gewerkt. Aanvankelijk drie keer per week, later wat minder, is hij zelf naar de zusters gegaan en heeft getracht door zorgvuldig voorbereide onderrichtingen hun godsdienst-kennis uit te breiden en te verdiepen, de liturgie der H. Kerk te leren beleven, uit de H. Schrift en de levens der Heiligen de lessen te putten, die daarin voor de kloosterling besloten liggen. Hij heeft hen opgeleid tot oprecht streven naar de religieuze volmaaktheid, heeft de H. Regel punt voor punt verklaard en met Gods hulp en hun edelmoedige medewerking de zusters bezield met een vurige verering voor de H. Drievuldigheid en bijzonder voor den H. Geest. Hij heeft in hen aangekweekt kinderlijke overgave aan Gods H. Wil, liefde tot ’t gebed, teerheid van geweten, die bedacht is op het vermijden van iedere zonde, oprechte nederigheid en offerliefde.

Zo is de grondslag van de Congregatie hecht en diep geworden. In vertrouwen op God kan met gerustheid daarop worden verder gebouwd.

DIENARES VAN DEN H. GEEST

In het prachtige mozaïek, dat de verschillende Orden en Congregaties in de H. Kerk vormen, voegt Pater Janssen ook het steentje van Zijn Stichting der Congregatie van de Dienaressen van den H. Geest. Op de eerste plaats spaart hij geen moeite in zijn Congregatie een diepe grondslag te leggen voor