is toegevoegd aan uw favorieten.

Examenopstellen assistentscursussen 1923-1937

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

112. — Waf verstaat gij onder „verwijzing”; wat onder „meervoudige plaatsing”? In welke catalogi komen verwijzingen voor; in welke meervoudige plaatsingen? (1926; 1927; 1933).

1. De verwijzing behoort typisch bij de alfabetische rangschikking. Waarom? Maar er is verschil in den aard der verwijzing in den hoofdwoordencatalogus en in den trefwoordencatalogus. Hoezoo? Wordt er dan nooit in den systematische* catalogus verwezen ? — 2. De meervoudige plaatsing behoort typisch bij samenbrenging van titelbeschrijvingen naar den inhoud der boeken. Waarom? Meervoudige plaatsing komt in den trefwoordencatalogus veelvuldiger voor dan in den systematischen catalogus. Wat is daarvan de reden? Komt meervoudige plaatsing dan nooit voor in den hoofdwoordencatalogus ?

113. — Welke verwijzingen maakt gij in den hoofdwoordencatalogus; en waarom? (1925).

Ga de "Regels voor de titelbeschrijving” na. Te bedenken is, dat in de praktijk nog wel meer verwezen pleegt te worden dan in de "Regels” wordt voorgeschreven.

114. — In hoever zijn meervoudige plaatsingen in den systematischen catalogus noodig of gewenscht? Geef 10 voorbeelden van titelbeschrijvingen, die voor dubbele plaatsing in aanmerking komen. (1926).

Meervoudige plaatsingen kunnen hun oorzaak hebben in: heterogenen inhoud; meerzijdig gezichtspunt; gecompliceerde vorm der publicatie; wenschelijkheid speciale aandacht door herhaling te vragen.

115. — Welke motieven kunnen bij het plaatsen van titelbeschrijvingen, die in twee of meer rubrieken ondergebracht zouden kunnen worden, den doorslag geven? (1929; 1937).

1. Als uitgangspunt neme men, dat bij het indeelen van titelbeschrijvingen altijd de economie betracht moet worden, onverschillig of men een catalogus in boekvorm of een op losse kaarten maakt. Meervoudige plaatsing dient zooveel mogelijk vermeden. —> 2. Toon met voorbeelden aan, hoe gezichtspunt, verschijningsvorm, tijd- en plaatsverband dwingende motieven voor meervoudige plaatsing aan de hand kunnen doen.