is toegevoegd aan uw favorieten.

Architectuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sanitair als waschtafels en badkameruitrustigen, alles ontstaan meer ondanks dan dank zij de artistieke architecten.

Voorts is door de neiging van den architect naar de speciale oplossing een achterstand in de ontwikkeling van het architecten werk veroorzaakt.

Een fabrikant zal bij de vervaardiging van een massa-artikel nooit honderdduizend maal dezelfde fout maken. Lang vóór dien tijd heeft hij óf zijn product al zoo verbeterd, dat de fout er uit is — en ook kunnen verbeteren dank zij de industrieele steeds opbouwende werkmethode —, óf, is hij allang geen fabrikant meer. De architecten, behoudens de industrieel-georiënteerden, denken voor elk bouwwerk weer opnieuw hun geveldetails, hun raamvormen en wat niet al, uit, met het gevolg dat er bij voorbeeld bijna geen woning te vinden is, waarbij de ramen, als apparaat dat voor lichttoetreding dient, en geopend en gesloten moet kunnen worden, dat geen tocht en geen water mag doorlaten, werkelijk bij benadering zijn opgelost. Evenwel de kentering is ingetreden.

Groote economische productie-methoden zijn nu eenmaal niet tegen te houden.

Entweder.... oder

De architect heeft te kiezen, óf om door de nieuwe productiemethoden den nek gebroken te worden, al klemt hij zich nog zoo vast aan zijn heilig huisje van zijn kunstenaarsschap, óf mee te helpen aan den opbouw der twintigste-eeuwsche methode van normalisatie en verwerking van de industrieproducten, en deze methode geheel voor het bouwen pasklaar te maken.

Met de bewuste en overtuigde aanvaarding van de nieuwe productiewijzen is in de architectuur de weg geopend tot geheel ongekende mogelijkheden, niet alleen nieuwe technische oplossingen, nieuwe maatschappelijke voorzieningen, maar tevens voor een nieuwen verschijningvorm. Het industrieproduct heeft nu eenmaal een anderen aard als een unicum volgens speciaal ontwerp en een bouwwerk, waarin zoo veel mogelijk en zoo zuiver mogelijk gebruik is gemaakt van de voortbrengselen van de industrie, krijgt uit zich zelve reeds een geheel anderen aard.

Het wonder der 1001 herhalingen

Eenerzijds zijn er beperkingen opgelegd door de productiewijze in het groot, ander-

Stalen kantoormeubelen (Ahrend & Zoon) Architecten irs Buys & Liirsen

Genormaliseerde boekenstellingen (Ahrend & Zoon)

Winkelinrichting architect J v. Bodon

zijds zijn er geheel nieuwe mogelijkheden, van materiaal, van specialiseering, van afwerking en kwaliteit. Een onderdeel, samenstelling of vorm, speciaal en volkomen voor zijn taak ontworpen, die eenmaal vervaardigd onbetaalbaar zou zijn, wordt door massafabricage wellicht veel goedkooper dan een onbeholpen product van de verouderde werkmethode. Materialen, die in het klein niet te verwerken zijn, blijken in grootindustrieel verband de materialen bij uitnemendheid.

Het is slechts zaak de karakteristieke kwali-' teiten van het industrieproduct te aanvaarden en deze niet te negeeren of als onaannemelijk weg te werken. Bij de tot dusver gebruikelijke toepassingen zijn beide geschied.