is toegevoegd aan uw favorieten.

De cyclus van de vrouw in verband met het huwelijksleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GELE LICHAAM (CORPUS LUTEUM)

afsterft. Daardoor menstrueert een vrouw gedurende de zwangerschap niet.

De verandering van het gele lichaam in het zwangerschaps gele lichaam ontstaat door den eersten hormonalen invloed van het zich nestelende ei, want de verbindingsdraden van het ei (vlokken of chorion) produceeren eveneens een bepaald hormoon, het choriaalhormoon. Dit hormoon is de -primaire prikkel, waardoor in het moederlijk organisme alle veranderingen ontstaan, die met de zwangerschap samenhangen.

Fig. 14.. Een verder stadium van ontwikkeling van een Graafschen follikel.

a. rijp ei - b. eikern - c. corona radiata - d. follikelholte.

Ook de overgang van het corpus luteum in het zwangerschaps gele lichaam staat onder invloed van het choriaalhormoon.

Het rijpen en barsten van het ei staat onder invloed van het geslachtscentrum in de hypophyse. Over het algemeen worden, hoewel ten onrechte, 2 centra aangenomen, het z.g. folliculinotrope centrum, dat het rijpen en barsten van het ei en de folliculinevorming regelt, en het luteiniseerende centrum, dat de ontwikkeling van het gele lichaam en de luteohormoonvorming daarin beheerscht. Men nam aan, dat het folliculinotrope centrum het folliculinotrope hormoon, ook wel eirijpingshormoon of prolan A genoemd, het luteiniseerende centrum het luteiniseerende hormoon of prolan B afscheidt. Uit verschillende overwegingen kwam ik tot de gevolgtrekking, dat er maar 1 hypophysair geslachtshormoon bestaat, dus slechts 1 centrale activator, die de specifieke cellen van de Graaf’sche follikels en van