is toegevoegd aan uw favorieten.

Metselen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK I

Metselaarsgereedschappen, hulpmiddelen, steen- en enige steigermaterialen.

ALS metselmaterialen komen voor: gebakken en niet gebakken kunststeen, met als bindingsmateriaal metselspecie.

Tot het vermetselen van deze materialen, dus tot het maken en samenstellen van metselconstructies worden gebruikt metselgereedschappen, hulpmiddelen en steigermaterialen.

Onder metselgereedschappen verstaat men : Troffel, kaphamer, sabel, duimstok, steekpasser, waterpas, schietlood, klos metseldraad, stoffer, bezem (met of zonder steel), voegspijkers, voegbeitel, voegmes, moker, breekijzers, tegelgereedschap w.o. tegelhaak, mokertje, beiteltjes, tegelsnijders* nijptang, klein troffeltje en gereedschap voor grove bepleistering, w.o. pleeistertroffel, ijzeren en houten plekspaan, raapbord, schuurbordje, enige rijen voor voeg-, tegel- en pleisterwerk, een kwast en pannenstrijkers, welke gereedschappen, alle door den metselaar worden meegebracht. immers, kalkkuipen, schoppen, kalkhouwen, kruiwagens en ook heel dikwijls metseldraad enz,, worden door den patroon geleverd.

Onder hulpmiddelen worden verstaan : profielen en formelen of schenkels.

Profielen zijn zuiver geschaafde ribben, meest 10 X 10 cm zwaar en ±2.50 m lang en worden gebruikt tot het op Nederlandse wijze ophalen van metselwerken. Zij worden gebruikt om het metselwerk op de juiste manier, in de juiste richting en waterpas op te trekken, wat een speciaal Nederlandse methode is, daar nagenoeg overal in het buitenland zonder profielen gewerkt wordt. De profielen worden overal, waar nodig, op hoeken en sprongen gesteld, in de meeste gevallen te lood, zo niet, dan volgens de gegeven richting.

Up deze profielen worden alle benodigde hoogten afgeschreven: in het bijzonder de lagenmaat, zijnde de dikte van elke laag stenen plus de voeg. De profielen worden, naarmate het metselwerk rijst, hoger gesteld, d.w.z. telkens een stuk van 1.50 m hoger, ook wel eens een hoogte van 3 m, b.v. aan binnenmuren van woonhuizen, waarvoor dan extra lange profielen worden genomen.

Formelen of schenkels worden gebruikt om bogen en soms gewelven overheen te metselen. Zij worden van hout gemaakt. Meestal gebruikt men daarvoor duimshout [2^2 cm dik).