is toegevoegd aan uw favorieten.

Metselen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

twee koppen moet maken, gebruike men kaphamer en sabel, de stenen met twee schone koppen worden met de kop van de hamer in tweeën geslagen. Verder worden de stenen, evenals men dit bij het hakken van drieklezoren zou doen, met kaphamer en sabel gehakt. Bij „vuilwerk" kan met een enkele hamer en de troffel worden volstaan.

Er kunnen, zo nodig voor de ronde kolommen, stenen in model gebakken worden ; voor ronde fabrieksschoorstenen zijn zelfs ronde stenen, of juister, stenen met gebogen voorvlak, in de handel.

Voor velen zal het waarschijnlijk belangrijk zijn te weten op welke wijze deze kolom kan worden gemetseld. De voordeligste manier en ook een goede manier is door in het hart van de kolom een staaf te plaatsen; ook een buis van ± 2 cm doorsnede is daar zeer geschikt voor. Deze buis moet zuiver recht zijn en wordt „te lood ' gesteld. Door aan de bovenkant een propje hout in de buis te slaan, is het mogelijk deze aan een paar latten (zwiepingen) vast te spijkeren, dus te stellen. De manier om zo'n staaf of buis aan de onderkant vast te zetten, kan hier niet worden gegeven, omdat zulks afhankelijk is van de plaats, waarop de kolom geplaatst moet worden.

De verdeling voor de lagen kan op de buis gezet worden. Om nu de kolom in model te krijgen moet een mal gemaakt worden ter grootte van de halve doorsnede, welke de oppervlakte der kolom voor de helft bedekt. In het middenpunt — gerekend van een hele mal — is een gat geboord van pl.m. 2 cm doorsnede (doorsnede buis), in dit geval dus een half gat. De omtrek van de kolom wordt nu in koppenmaat verdeeld. Deze koppenmaat wordt op de mal afgeschreven, waarbij rekening wordt gehouden met het verband; dus de koppen worden in twee delen verdeeld; door nu de mal tegen de buis te drukken doet de buis dienst als spil, waaromheen de mal kan draaien. Staan er enige kolommen op een rijtje, dan kan een draad getrokken worden ten einde waterpas te blijven, ook zal een waterpas goede diensten kunnen bewijzen. Tevens kan men door middel van een draad er voor zorgen, dat de koppen boven elkaar blijven, door langs de richting van de draad, op de mal een potloodlijn te zetten, welke dan iedere laag kan worden aangehouden, waardoor de mal steeds hetzelfde komt te liggen; anders moet richting gezocht worden middel van een zodanig gesteld profiel. Voor de vorm komt het er natuurlijk niet op aan, hoe of de mal wordt neergelegd, daar de omtrek overal even ver uit 't middenpunt verwijderd is. Tijdens het metselen doet men verstandig, eerst de hele stenen en dan de gehakte stenen er tussen in te metselen, steeds zorgende, dat alle stenen goed „aangebrand" zijn. Het behoeft wel niet gezegd, dat zo'n werkje vrij veel vaardigheid vereist.

Een. werk, zoals in fig. 127 is gegeven, is ongetwijfeld veel moeilijker dan het metselen van een ronde kolom.

Ik heb tot nog toe de voorbeelden gegeven, over het algemeen,