is toegevoegd aan je favorieten.

De pothoofdplant

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VANWAAR KOMT PLOTS

Vanwaar komt plots die tederheid in mij?

Heb ik niet zeer onlangs nog zo geschreven,

alsof ik niets meer liefhad in dit leven? Wat bracht mij inzicht — wat bevrijding bij?

Ik weet het niet. 't Is, of een regen daalt van grote, warme lenteavonddroppen zo in mijn ziel — daar scheen nog iets te knoppen en liefde heeft het haten achterhaald.

Nu is 't, of ik dat And're Zelf zie gaan,

zo diep beschaamd om het teugelloze haten — ik hoor de warme lentedroppen praten in mijne ziel, waar vreugden, berstend, staan.

O dit geluk, waarvan ik maar niet weet,

hoe 't plots'ling zo maar alles kwam herwinnen; ik droomde niet, dat 'k ooit kon herbeginnen, na al de pijnen, die ik and'ren deed.

O, deze vreugd', waarvan ik nauw' versta,

wat of het is; vanwaar het is gekomen.

Nu is de haat mijn schouders afgenomen; en 'k weet, ik weet, dat ik veel rijker ga.