is toegevoegd aan je favorieten.

Dokter Heldring's groote conflict

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

avondpartij. De resident blijkt democratisch getint geweest te zijn dezen keer — het is dan ook de verjaardag der koningin — bijna alle Europeanen van den omtrek zijn genoodigd. Hij heeft wit voorgeschreven om de kleine employees terwille te zijn, die niet allen over een smoking of rok beschikken. Overigens is het een autocraat van den ouden stempel, deze resident: hij duldt, om maar een voorbeeld te noemen, niet, dat het woord communist in zijn tegenwoordigheid gebezigd wordt; communisten zijn verderfelijke oproermakers, daarom heeft hij er eens en voor al mee afgedaan door er geen woord meer over te willen hooren; en een piepjong ingenieurtje van den waterstaat haalde er het vorige jaar een overplaatsing naar de buitenbezittingen mee op zijn hals door in z'n jeugdige onbezonnenheid den resident te berichten over een communistische samenzwering, die hij op het spoor dacht te zijn.

Maar vanavond is alles nationalistisch gezind en dreigt er geen wolkje aan den oranje-getinten hemel. De heer en mevrouw Van Straeten ontvangen hun gasten in de groote binnengalerij, waar een eindelooze rij stoelen ter receptie geschaard staan. Hij is een lange, dorre man, rijzig, streng, al grijzend, met de gereserveerde manieren van den Hollander, die zich van goede familie weet. Z'n vrouw is een kleine vervette indische, waar hij ongetwijfeld als jong controleur aan is blijven hangen en die hij nu als carrièrebelemmerende last mee sleept. Voor deze gelegenheid heeft ze haar sarong en kabaai verwisseld voor een corset, een hel gele glanzend zijden jurk aangetrokken en aan haar kondeh een europeeschen slag gegeven. In dit groote gezelschap naast haar man is ze verlegen en houdt zich in zijn schaduw; niemand telt haar dan ook als persoonlijkheid, maar het is raadzaam als positie met haar rekening te houden. Daarom wordt er onder de dames gewedijverd, wie zich van haar meester maken kan: de gunst van de