is toegevoegd aan je favorieten.

Dokter Heldring's groote conflict

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

residentsvrouw beteekent misschien de gunst van den alleroppersten chef.

Hetty maakt furore. Ze is nog niet zoolang in Indië, ze heeft nog eenig idee van mode. Ze draagt een heusche avondjapon waar ze hier verbluffend elegant in uitziet; ze heeft zich erop verheugd zich eens mooi te kunnen maken en een al bijna vergeten lippenstift voor den dag gehaald, een beetje rouge opgelegd, een extra ondulatie in haar haar geprobeerd. Haar teint is nog frisch, haar haar heeft nog goudglans. Ze wordt bewonderd, benijd, hier, waar hollandsche fraicheur bijna een legende geworden is. De resident neemt opvallend notitie van haar; er wordt over haar gemompeld en alle halzen worden gerekt, wanneer Visser, de rijke administrateur van Goenoeng Djeroek, de eenige suikeronderneming van deze streek, zich speciaal aan haar laat voorstellen.

De gasten hebben zich verspreid over voor- en binnengalerij met nog een paar aangrenzende kamers, waar gebridged en gehomberd wordt. De administrateurs der ondernemingen voegen zich bij elkaar en zien wel graag een ingenieur of rechter in hun kring; de eerste employees sluiten de jongeren uit, maar met den hoofdonderwijzer en den stationschef hebben ze vriendschap gesloten; den jongen employees blijft tenslotte niets anders over dan zich te amuseeren met elkaar en een enkelen overgeschoten onderwijzer of opzichter. En de gesprekken? Groote genade, die gesprekken! Wat is er anders om over te praten dan rubber-, thee- en suikerprijzen, een mutatie, een promotie? Er wordt niet gedanst, zelfs is er geen muziek. Een paar jonge planters hebben wel een beetje om de gramofoon heen geaarzeld, maar het toch niet gewaagd een plaat op te zetten. O, het is hier een criant vervelende boel, denkt Hetty, de dood in den pot. Ze is verzeild geraakt in de damesgroep om mevrouw Van Straeten. Stel je voor, als ze nu opeens aan haar gast-