is toegevoegd aan je favorieten.

Intieme revue

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar 't ellendige was, dat die neef dat niet zag en hals over kop voor hulp naar Holland holde met een onheilspellend gezicht, waarmee ie de heele familie rond ging, zich afzonderend in kamers met geïnteresseerden om alarm te slaan en te confereeren over wat er gedaan moest worden in verband met de intriges van de magere Madeleine, die bezig was ouwe nicht geldelijk en lichamelijk in te palmen met gehuichelde aanhankelijkheid voor dure poppen en allerlei rommel die 't ouwe mensch zelf in afzetterszaken kocht voor 't ongelukkige schaap, dat wel is waar nog een kind was, maar toch al heelemaal gedegenereerd en erfelijk bedorven, zooals je verwachten kunt van een schepseltje met alleen maar een moeder zonder moraal, wat 't eenige punt was geweest, dat de neef onder enorme kosten in Vichy te weten was gekomen van een bronbediende, die op dat punt heel zeker was van zijn zaak, omdat hij haar drie maanden terug het stumperdje had zien afgeven bij de concierge.

Wat de neef verder uit Vichy vertelde kwam hierop neer. Op een goeie dag was ouwe nicht uit Zeist in haar karretje aangeloopen tegen het karretje van de magere Madeleine, die op de een of andere manier samenhing met de concierge van het huis waar ze zelf woonde, en die werd voortgeduwd door zijn vrouw, die ook in het complot zat, wat je zien kon aan haar huichelende gezicht, waarmee ze keek als ouwe nicht zich met het aangerolde kind kwam encanailleeren bij het drinken uit de fontein.

De neef had machteloos gestaan tegenover de