is toegevoegd aan je favorieten.

Van aangezicht tot aangezicht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(.Professor Frederik Gheel aan Lucie Gheel.)

Beste Lucie,

Op je laatsten brief wil ik nog eens antwoorden. Het is neen en het blijft neen. Toen je mijn huis verliet, heb je daarmee gekozen. Ik kan daarin geen verandering brengen. Het is te hopen, dat je keuze je nooit zal berouwen.

Ik zal bij je huwelijk niet aanwezig zijn. Ik behoor nu eenmaal tot de menschen, die vasthouden aan hetgeen zij zich hebben voorgenomen. Jij hebt, buiten mij om, je een echtgenoot gekozen. Je zult verder alle consequenties moeten aanvaarden van dit „buiten mij om". Het is wel mogelijk dat, zooals je schrijft, een vader moet kunnen vergeven en door de vingers zien. Maar jij hebt ervoor gezorgd, dat ik er grondig van overtuigd ben, niet je vader te zijn. Ik heb niet het minste verlangen, kennis te maken met den heer Onnes, nu hij het oogenblik daarvoor gekomen acht. Hij had verleden jaar bij mij behooren te komen. Ik heb weinig vertrouwen in de duurzaamheid en betrouwbaarheid van zijn gevoelens, die blijkbaar nogal eens wisselen. Maar jij hebt mijn oordeel niet gevraagd en je zult ook verder je eigen weg wel gaan. Welnu, ik ga den mijnen.

Frederik Gheel.