is toegevoegd aan je favorieten.

Van aangezicht tot aangezicht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Ds. N. W. F. Onnes aan Marianne Onnes-Resink.)

Waarde Marianne,

Gij hebt moeilijke tijden beleefd en, ofschoon wij de laatste jaren weinig van U hebben vernomen, zijn wij recht met Uw lot begaan. Thans is het huwelijk tusschen U en Nico ontbonden en ik behoef U niet te zeggen, dat deze handelingen geenszins onze goedkeuring konden wegdragen. Evenwel, het is geschied en Gij beiden zult Uw leven ieder voor zich vervolgen.

Nico heeft ons verzocht, zijn aanstaande vrouw bij ons te mogen brengen. Ofschoon wij moeilijk vrede kunnen hebben met deze nieuwerwetsche luchtige moraal, waarbij een man de beloofde trouw aan zijn wettige gade opzegt en zich een andere gezellin zoekt, hebben wij gemeend, het meisje te moeten ontvangen ter wille van onzen kleinzoon. Zij is de dochter van Bernard Gheel en Lucie Fabius, die wij gekend hebben, doordat Nico's moeder op het pensionaat bevriend was met Lucie Fabius. Deze Lucie Gheel is een lief en onbedorven meisje, dat sinds haar derde jaar als wees bij haar tantes Gheel is opgevoed.

Het heeft ons voegzaam geschenen, U van een en ander op de hoogte te brengen, daar Gij deze gebeurtenissen niet van de buitenwacht moogt vernemen.

Wij bidden God, dat Hij U de kracht zal geven, Uw weg verder te gaan met vertrouwen op Zijn wijsheid. N. W. F. Onnes.