is toegevoegd aan je favorieten.

Jubileumtentoonstelling Haagse Kunstkring

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

border gedacht. De muur eindigt in een sculpturale groep. De vijver is voorts omgeven door een terras, eenige treden lager dan den beganen grond, welk terras zal worden beplant met lage geschoren haagjes, waartusschen gazon kan worden aangebracht.

Vertegenwoordigend gedeelte.

De oorspronkelijk ontworpen binnenplaats vormde een beletsel om tot een voorname ruimteontwikkeling te komen, alsook om de verschillende zalen op fraaie wijze onderling te groepeeren. Ze is vervangen door een groote hal, waaromheen nu de representatieruimten zijn gelegen.

Was bij het prijsvraagontwerp de Raadzaal met annexen als een afzonderlijke groep opgevat, geheel afgescheiden van het complex van feestzalen, het nieuwe gegeven is een groote centrale ruimte met een uitgesproken lengte-as. De plaats van de Raadzaal is in deze as en daardoor tevens in de hoofdmassa van het vertegenwoordigend gedeelte. Het onbevredigende in de buitenarchitectuur van het oorspronkelijk ontwerp, dat ontstond door het tegen elkaar concurreeren van twee bijna even groote massa's, gevormd door feestzaal met hal eenerzijds en de Raadzaal anderzijds, kon hierdoor worden opgeheven. Uiterlijk valt nu duidelijk te onderscheiden de hoofdmassa, gevormd door groote receptiezaal —■ hal — Raadzaal en de uitgesproken secundaire massa's van kleine receptiezalen en koffiekamer voor de Raadsleden.

In de vergaderingen van de z.g. kleine Stadhuiscommissie kwam de algemeene wensch naar voren om de kamer van den Burgemeester eveneens in het vertegenwoordigend gedeelte een plaats te geven. Bijgevolg vormt ze met het vertrek voor den kamerbewaarder (tevens wachtkamer) en met een ontvangen een werkvertrek, den rechtervleugel van het vertegenwoordigend gedeelte. Het ontvangvertrek kan in verbinding worden gebracht met de groote receptiezaal. Aldus bestaat de receptieruimte uit een groote