is toegevoegd aan je favorieten.

Het witte doek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit Belawa, laten komen en ook een achttal sanro's, priesters, die godsdienstige dansen zouden uitvoeren.

Het voorerf lag dien avond in het fantastische schijnsel van vele flakkerende flambouwen. Op het ongelijke kiezel waren groote bamboematten uitgespreid. Reeds was het erf volgestroomd met nieuwsgierigen. In het voorgalerijtje zaten de drie Marasche families met den toean pandita in hun midden. —

Er komt beweging in het opdringend publiek. Een bont gekleurd troepje werkt zich uit de donkere menigte los en begeeft zich naar voren. De walmende fakkels werpen grillig licht op acht tengere meisjes-figuren. Daar staan ze in een rij met zedig neergeslagen oogen in het witgepoederde, bijgewerkte gelaat. Ze gaan gekleed als maagden: in doorschijnende, roode baadjes over de geruite sarongs. Om het middel een breeden gordel, die de sarong en het daarover hangende schortje van twee gekleurde banen, voor afzakken behoedt. Aan dien gordel de rinkelende roï-roïli. 1) Op de van olie glanzende haarrol wankelt een uit fijne vezels gevlochten half-hartvormig siersel met lange kralensnoeren, die aan weerskanten over de schouders afhangen. Met een uitgespreiden waaier bedekken zij ten deele het strakke aangezicht.

Daar klinkt het wel eentonig, maar opwindend gebonk der ganrangs: 2) Oem-pe! oem-pe! oem-pe! oem! Plots gaan de niet heel schuchtere, roodgeverfde monden open, rauwe stemmen klinken op in de avondstilte. Door en langs elkander, als bij een ouderwetsche polonaise, bewegen ze zich schokkend voort op de gladde rotan-matten.

Voeten schuifelen, hoofden schokken rythmisch heen en weer. Oem-pe! oem-pe! oem-pe! oem!

De toean pandita glimlacht toegeeflijk, begrijpend, ten slotte welwillend.

Maar hiervoor was hij toch niet op tournée?....

Na een onrustigen nacht haast de dominee zich den anderen morgen om zijn eigenlijken plicht te vervullen.

1) Een tros, fijn bewerkte zilveren of gouden toiletartikelen als: poeder- en amberdoosjes, een kokertje met bijenwas, een étuitje met fijne tangetjes, een schaartje enz.

2) Inlandsche trom.