is toegevoegd aan uw favorieten.

Het witte doek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als wapens een spiegelgevecht, terwijl weer anderen de lenige lichamen gracieus naar elkander overbogen, als hadden zij samen een geheim. Eén voerde er een solo-dans uit, het lichaam achterover, de handen afwerend gestrekt, als zag hij iets ijselijks.

Eindelijk zegen ze, de een na den ander, hijgend neer, zich met den waaier koelte toewuivend.

De dans was afgeloopen.

XIX.

IN de nu volgende weken kwamen van heinde en ver de districtshoofden hun opwachting maken.

De njonja pétero werd verlegen onder het toenemend aantal sarongs, welke zij als geschenken ontving.

„Waarom heb je zelf niets meegebracht?" had Jim haar verweten. Wat wist zij echter van tevoren van Bonische gebruiken en gewoonten? Toch moest zij de beleefdheden beantwoorden en daar de Marasche toko's voor geschenken geen andere keuze hadden dan fleschjes odeur van tweeërlei merk, bood zij afwisselend „tjap ajam" x) en „tjap babi" 2) ten geschenke aan, al naar gelang haar bezoek mohammedaansch was of heidensch.

Ook aan Aroe Salomekko werd reukwerk geofferd: een flacon met een „kip". Een „varken" zou verfoeilijk geweest zijn in haar streng-mohammedaansche oogen. De goede Aroe had zich echter nog een eigen keuze voorbehouden, waarmee ze op listige, echt vrouwelijke manier voor den dag kwam.

„Wilde de njonja pétero eens laten zien, hoe de groote Hollandsche dames zich op feesten vertoonden?" had ze vleiend gevraagd.

Toen Maleen zich liet vermurwen en met haar groen-zijden baltoilet verscheen, had de Aroe dit zeer bewonderd, de zware, glanzende zijde met nadruk geprezen. Daar echter de njonja pétero geen meevoelend begrijpen aan den dag legde en het zoo vurig begeerde kleed reeds uit haar gezichtsveld begon te ver-

1) Merk „Kip."

2) Merk „Varken."