is toegevoegd aan je favorieten.

Het witte doek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Ja, ja — en wij kunnen hier smelten. Dan zal ik die boeken wel opzenden en tegelijk een kaart van Sindanglaja en omgeving. Dat heeft altijd zijn nut."

Dat was toch bijzonder attent van hem, vond Maleen. „Heel graag" zei ze, „dan zal ik u gauw eens schrijven, hoe we 't daar hebben!"

* *

*

De „bergen" bij Sindanglaja waren wel wat heel ver weg. Uren moest je loopen, voordat je ergens kwam, waar het werkelijk mooi was. Daarom zaten moeder en kind veel samen op de galerij voor hun kamer, alleen maar van de koelte te genieten. Emy zag wat bleekjes; de klimaatsovergang had haar te pakken. In 't hotel was het rustig, er waren weinig gasten.

De Waal had een groote wandelkaart gestuurd met een kompas er bij en zich voor andere opdrachten beschikbaar gesteld. Terwijl Maleen op de kaart een wandeling uitstippelde, maakte Emy een lijstje van boodschappen op.

„Zal ik es voorleze, Mamma? — Zeep, die nooit opgaat; kousen, die nooit stuk gaan; een heeleboel lampionnetjes; een nieuwe kast, want deze is kapot; ballen, die muziek maken, als je ze in de lucht gooit; een geit en een heeleboel koude neuzen."

Dat lijstje ontving de eenzame vrijgezel in zijn hotelkamer en tevens het verzoek om ten spoedigste een paar gemakkelijke linnen wandelschoenen te koopen.

Maleen vermoedde niets van de frissche strooming, die zij in den sleur van zijn eentonig leven had gebracht, noch van de fantastische gedachten, waarmede de anders zoo nuchter denkende jonge man zich in die dagen bezig hield.

Ze bedankte voor de boeken, die hij gezonden had, ernstige boeken, juist, wat ze noodig had, naar hij meende. Ze dreef den spot met de linnen schoenen, waarvoor hij zooveel moeite had gedaan, informeerde of het niet heerenschoenen waren. Ze had er bij een wandeling naar de Poentjak een groote blaar mee opgeloopen en slechts de aanwezigheid van twee reusachtige karbouwen had haar ondanks de pijn voortgedreven. „Anders zat ik nu nog op den Poentjak", schreef ze.