is toegevoegd aan je favorieten.

Amok...

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

je nagereisd — en om ongelukken te voorkomen, die je zelf naderhand zouden berouwen."

„Ongelukken?"

„Ja — je had een revolver meegenomen!"

„Hoe wisten jelui -— ?"

„Komt er niet opaan —• déze revolver was het."

Hoogerbeets springt op Lastman toe, maar deze heeft het wapen weer in zijn zak laten glijden en houdt Wim van zich af: „ga zitten en luister je wilt den baas, Non of Hugenpoth te lijf hè?"

„Ik wil Non bevrijden — en zal voor geen middel terugdeinzen —"

„Juist — genoeg om je als een overspannene te laten opsluiten, hè?"

„Ze hebben Non gedwongen!"

„Niets gedwongen," zegt Lastman hard en ik ben verwonderd over de tamelijk ruwe manier waarop hij deze zaak behandelt — ik zou alles op een zachtere manier hebben aangepakt. „Niets gedwongen — Non was eerst op jou verliefd en heeft hemel en aarde bewogen om je te krijgen en nu ze haar zin heeft, pikt ze er dien jonkheer weer uit."

„Je liegt!"

Lastman blijft onaandoenlijk. „Ik lieg nooit, dat weet je wel — de baas heeft mij precies verteld, hoe alles in zijn werk gegaan is. Hij was er eerst heelemaal niet over te spreken, dat ze haar zinnen op jou zette, maar toen hij eindelijk had toegegeven, heeft hij je tot het laatste oogenblik verdedigd. Toen Non eindelijk dreigde er met Hugenpoth vandoor te gaan, is hij gezwicht — je weet hij is niet zoo sterk van karakter en wil, als hij de men-