is toegevoegd aan je favorieten.

Amok...

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den, stuur ik Amat vooruit, als mijn „wakil" 1) in mijn nieuwe woonplaats. En ik heb geen spijt van deze keuze. Als ik een week vóór Lotte's aankomst het „week-end" in Buitenzorg doorbreng, kan ik in mijn eigen huis logeeren. Amat blijkt ten volle voor zijn taak berekend. Hij zorgt voor een goed ontbijt, maakt voortreffelijke nasi-goreng 2) en ziet kans de inhoud van een paar blikken Tieleman en Dros zoo te behandelen, dat de boerekool met worst en de bruine boonen met spek mij smaken als in Holland.

Ik voel mij den koning te rijk met mijn gezellig ingericht huis en als ik uit de open achtergalerij van mijn woning de Tjiliwong zich bruisend een weg zie zoeken door het heuvelland en de morgennevels zie hangen om de toppen van Salak en Gedeh, dan rijst in mijn hart een dankgebed voor het stukje aardsch paradijs, dat mij hier beschoren is. Ach, als ik nóg denk aan dat heerlijke week-end, toen mijn toekomst zoo hoopvol en gelukkig scheen!

Ondertusschen hebben om Lotte zich alle gebeurtenissen afgespeeld, zooals in het reeds maanden geleden ontworpen programma is vastgesteld. Op den bepaalden datum is zij „met den handschoen" getrouwd, bij welk huwelijk mijn broer als „schijn-bruidegom" mijn plaats heeft ingenomen. Een telegram bericht mij, dat ik van vrijgezel gehuwd man geworden ben. Maar getrouwd zal ik mij pas voelen, als Lotte hier is en ons huwelijk in de Kwitang-kerk is bevestigd. Daarna zal er des

1) wakil = vertegenwoordiger.

2) nasi-goreng = gebakken rijst.