is toegevoegd aan je favorieten.

Amok...

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

avonds voor enkele vrienden een kleine fuif zijn —■ bij Stam en Weijns <— een diner en een na-praatje, en dan vertrekken wij met de auto naar Buitenzorg. Onze witte-broodsweken zullen wij ongestoord in de Indische residentie doorbrengen — ik heb mijn vacantie, binnenlandsch verlof, zeggen wij in Indië — daarvoor bewaard. Alles gaat nu verder volgens het vastgestelde programma —■ verstandig, als je die dingen van te voren goed regelt, dan loopt er niets verkeerd! Ik ontvang een telegram van vertrek uit Genua — een seintje uit PortSaid — uit Colombo — uit Sabang — uit Singapore — neen, uit Singapore niet. Des avonds lees ik in de scheepsberichten de aankomst van de ,,/ohan de Witt" in de Engelsche haven. Ik wacht tot 's avonds laat, omdat ieder oogenblik een telegram van Lotte kan binnenkomen maar het telegram blijft uit. Vertraging? Waarschijnlijk. Want den volgenden morgen zit ik nauwelijks in mijn voorgalerij of daar komt de telegram-besteller het erf op: „Telegram voor toean de Groot". Een draadloos bericht van de „Johan de Witt": „Lig ziek aan boord — zal waarschijnlijk in Belawan-Deli aan wal gaan — wacht nader bericht, Lotte."

Ik moet het bericht twee- of driemaal herlezen, eer ik er de werkelijke, ontzettende beteekenis van begrijp. Maar als ik zoover ben, dan maak ik mij ook geen illusie's. Dan is het mij duidelijk, dat de toestand hoogst ernstig is. Zou men er anders over denken, twee dagen voor aankomst te Priok een zieke van boord te laten gaan? En dat nog wel in Belawan-Deli, waar het transport zooveel bezwa-