is toegevoegd aan uw favorieten.

Amok...

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is mij nu natuurlijk duidelijk, dat Lotte aan boord gebleven is, en dat bericht vervult mij met blijdschap. Blijkbaar is de toestand dus niet zóó ernstig, dat direct ingrijpen noodzakelijk is öf men heeft haar aan boord kunnen helpen! Maar alle hoop op gunstige wending wordt den bodem ingeslagen, als ik het aan mij gerichte telegram ontvang.

„Echtgenoote ernstig ziek — appendicitis met complicaties — ontscheping in Belawan door hooge zee onmogelijk — trachten aan boord te helpen — kom met zieken-auto in Priok —' directe opname ziekenhuis en oogenblikkelijke hulp noodzakelijk — regel alles.

dokter de Jong.

Appendicitis met complicaties — ik ben voldoende op de hoogte van de medisch-technische termen om te begrijpen: blindedarmonsteking met een dreiging, of reeds aanwezige, buikvliesontsteking. Ik weet óók, dat de scheepsdoktoren, ten rechte of ten onrechte, een slechten naam hebben. In het uiterste geval zal men natuurlijk niet voor een operatie aan boord terugdeinzen, maar als het buikvlies is aangedaan, dan is de operatie hoogst gevaarlijk! Wie is dokter de Jong? Een pas afgestudeerd medicus, die misschien nog nooit een operatie-mes gehanteerd heeft? Een practiseerend arts, wiens gestel door overspanning wat in de war is, en die nu door een zeereis wat op krachten wil komen? Een dokter met een, om de een of andere reden, verloopen practijk, die op deze wijze aan