is toegevoegd aan uw favorieten.

Anoniem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN WESPENSTEEK

Zou de heer De Blok misschien een ongevaarlijke zenuwpatiënt zijn ? Was zijn overwerkt-

zijn hiermede geëindigd ? De aanwezigheid van

de verpleegster wees daarop. Ik besloot in elk geval maar geen poging te wagen om de kennismaking met dezen blijkbaar zieken man te hernieuwen; en dat te minder, omdat hij op de meest onverscholen wijze te kennen had gegeven, dat hij niets met ons te maken wilde hebben.

Maar reeds na korten tijd gebeurde er iets, dat ons dwong, aanraking met hem te zoeken.

Uit het tuinhuisje klonk plotseling een luide kreet en de man, die daar zat, sprong uit zijn stoel op met de hand tegen den mond gedrukt. Ook de verpleegster was overeind gerezen en zij trok die hand naar beneden, waarop hij iets uit zijn mond verwijderde en op den grond gooide, om het onmiddellijk met zijn hak te vertrappen.

„Een wesp!" — hoorden wij hem zeggen.

Het moest öf een zeer vroeg geboren exemplaar van den tijger onder de insecten geweest zijn, öf —■ meer waarschijnlijk — een exemplaar, dat overwinterd had en op de een of andere manier in de koffie van 't slachtoffer en vervolgens in zijn mond was terecht gekomen

De man moest veel pijn lijden.

Ik stond op en trad op hem toe.

„Kan ik U misschien van dienst zijn?" — vroeg ik. ,,U zult er waarschijnlijk niet veel voor voelen, bij de pijn, die U nu uitstaan moet, naar een apotheek te wandelen, aangegaapt door de bewoners van Linz. En de zuster kan U juist nu niet alleen