is toegevoegd aan je favorieten.

Anoniem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZUSTER AMMENS

beneden-loop vormt deze beek —- meer is zij eigenlijk niet — hier en daar kleine, stilstaande bassins van helder water en door lage struiken en varens schilderachtig omgeven. Meer naar boven heeft zij echter het karakter van een werkelijken bergstroom, die bruisend door een steenen bed omlaag stort. Er zijn hier ook een paar houten bruggen, zoodat het voetpad nu eens op den eenen, dan weer op den anderen oever gelegen is. Alles is in miniatuur gehouden en maakt den indruk, alsof het behoort tot een kunstmatig aangelegd park.

Hier en daar stonden groepen kleine dennenboomen, maar het eigenlijke bosch, dat wij weldra betraden, bestond uit loofboomen van bescheiden afmetingen en waaraan het eerste lentegroen prijkte. Op zij van het pad stond hier en daar een houten bank

Wanneer men het hoogste punt van dit smalle, maar vrij langgerekte en steil-oploopende dal bereikt heeft, komt men op een groot plateau. Hoewel men dat, van beneden af, maar zelden opmerken kan, heeft een zeer groot deel van het Rijndal het karakter van een breede inzinking in een uitgestrekte hoogvlakte, hetgeen op de plaats, waar wij ons thans bevonden, zeer duidelijk uitkwam. De weg liep in een groote bocht naar rechts en hier opende zich het uitzicht op de bergen van de Eifel, vèr aan de overzijde van het Rijndal.

Er stonden hier een paar boerenhuizen, op eenigen afstand van elkander.

Op hetzelfde oogenblik viel het mijn vrouw en mij in, dat een van deze huizen wel eens de woning