is toegevoegd aan uw favorieten.

Anoniem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN AFWACHTING

detective-werk doet" -— riep De Blok mij toe van uit de gang, waar hij met mijn vrouw en de verpleegster post had gevat. (Bedienden schenen er niet in huis te zijn: later bleek ons, dat Zuster Ammens ook voor de huishouding voortreffelijk zorgde).

„Als het zijn moet, probeer ik dat tenminste" — riep ik terug. Dadelijk daarop bukte ik mij, want ik zag op den grond een paar indruksels van spijkerschoenen, die van reusachtige afmetingen en zeer duidelijk waren. Ik wenkte mijn vrouw en zij kwam dadelijk naar buiten.

„Herken je ze?" — vroeg ik, op die indruksels

wijzende.

„Het zijn stellig afdruksels van dezelfde spijkerschoenen, waarvan wij bij die bank ook afdruksels gezien hebben" — zeide zij, zonder zich een oogen-

blik te bedenken.

„Ik ben het met je eens" — zeide ik. „En deze kleine afdruksels zijn waarschijnlijk afkomstig van den kleinen jongen, die vanochtend den brief onder de deur gevonden heeft."

Ik betreurde het op dit oogenblik, dat ik niet bij een van de helden van Cooper of Carl May in de leer geweest was, om sporen te leeren lezen

„Komt U eens even naar buiten, meneer De Blok!" — riep ik en toonde ook dezen de afdruksels van de groote spijkerschoenen.

„Die zijn zonder eenigen twijfel afkomstig van Peter Harwig" — luidde zijn uitspraak.

„Wie is Peter Harwig?" — vroeg ik.

„Dat is de vader van onzen kleinen boodschap-