is toegevoegd aan je favorieten.

Anoniem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE VERRASSING

vang heeft kunnen meemaken" — maakte ik op.

„Jij zult hem zóó volledig kunnen inlichten, dat het zijn zal, alsof hij er wèl bij geweest is" — antwoordde Maud. ,,Die kunst versta je, Willy!"

Zij zweeg even en ik voelde mij door dit onwillekeurige compliment aangenaam gestemd!

„Maar" — liet zij erop volgen, daarmede onwillekeurig een domper zettende op het vuur der ij delheid, dat zij in mijn boezem ontstoken had (men vergeve mij de ouderwetsche beeldspraak!), „zou het toch niet goed zijn, je ondervindingen hier te Linz in het kort op papier te brengen? Nu heb je alles nog versch in het geheugen. Het zou verstandig zijn, de feiten vast te leggen."

Ik kon het niet tegenspreken en dien namiddag volgde ik haar raad, zittende in het tuinhuisje, met het uitzicht op den Rijn, maar met mijn gedachten •— helaas! — niet bij de schoone natuur. Aan de aanteekeningen, die ik bij deze gelegenheid maakte, heb ik voor een groot gedeelte ontleend de verschillende dingen, die ik den lezer tot nu toe heb medegedeeld.

Eerst toen deze aanteekeningen bijgewerkt waren tot op het oogenblik, waarop ik er in het tuinhuisje de laatste hand aan legde, kwam ik tot de ontdekking, hoe zonderling het eigenlijk was, dat ik, nu De Blok zoo duidelijk had laten blijken, dat hij op mijn medewerking geen prijs meer stelde, toch, op dezen mooien namiddag, in zijn dienst te zwoegen zat. Dit was alleen te verklaren uit de omstandigheid, dat de detective-koorts noch mijn vrouw noch mij zóómaar, op commando, verlaten