is toegevoegd aan je favorieten.

Anoniem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOEKOMSTPLANNEN

gen in Hamburg houdt men mij voor 'n Rijnlander, in Rijnland voor 'n Hannoveraan, in Hannover voor 'n .Schwab', enz. enz., maar nergens voor 'n nietDuitscher

„Daareven heb ik iets niet aardigs gezegd van het toeval; maar nu moet ik het prijzen, want het bood mij de gelegenheid op de meest ongedwongen manier mijn entrée te Linz te maken.

De trein was namelijk overvol en ik kwam toevallig terecht bij een deel van de feestvierenden. Daarvan besloot ik aanstonds te profiteeren "

„Mag ik je even een vraag stellen?" — zei ik. ,,Je hebt het toeval toch zeker een handje meegeholpen ?"

,,De bescheidenheid belet mij die vraag te beantwoorden, Willy!"

Hij had bij deze woorden de oogen neergeslagen en keek „schuchter!"

„Ik zie, dat jij het toeval meer geholpen hebt dan het toeval jou!" — zeide ik lachend.

„Dat, Willy" — antwoordde hij, „is een vraag, die practisch noch theoretisch eenige beteekenis heeft. Het komt er nu alleen op aan, dat het mij gelukte, mij als Herr Franz Rudi uit Hamburg bij mijn medepassagiers eenige populariteit te verwerven."

„Dus Rudi is je familie'naam" —- zei ik en daarop lachten wij beiden.

Ik kon mij zoo goed voorstellen, hoe mijn vriend, door zijn tact, zijn gemoedelijkheid, zijn geestigheid, kortom door die eigenaardige bekoring, die er van zijn persoon uitging en die hij zoo wonderbaarlijk wist aan te passen aan den kring, waarin