is toegevoegd aan je favorieten.

Anoniem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOEKOMSTPLANNEN

hij zich bewoog, erin geslaagd was dit in vroolijke stemming verkeerende gezelschap voor zich te winnen.

„Ik overwoog, Willy!" — aldus vervolgde hij, „dat het er niet veel toe doen zou, — behalve dan natuurlijk, dat er een groot genoegen door zou worden uitgesteld (hier maakte hij een buiging in de richting van mijn vrouw) —, wanneer ik mij niet dadelijk, maar eerst 's avonds aan U beiden kenbaar maakte op een daartoe geschikt oogenblik. Veel belangrijker leek het mij, zóózeer met de troep van de feestvierenden vereenzelvigd te worden, dat zelfs de meest wantrouwende mensch geen oogenblik ook maar denken kón aan mijn ware kwaliteit. Daarom ging ik 's middags met het damesgezelschap op stap (er waren een paar aardige en intelligente vrouwtjes bij) en kwam terug als benoemd ceremonie-meester en eeregast voor de feestelijkheden gisteravond. Tot mijn verwondering werd deze benoeming later door het mannelijke deel van het gezelschap en speciaal door Herr Leopold von Müller, die tot kegelkoning was uitgeroepen, bevestigd."

„Waarom tot je verwondering, Geoffrey.— vroeg ik.

„Omdat er vele mannelijke — en dus Duitsche — eigenschappen zijn, die ertoe hadden kunnen leiden zoo iets minder aangenaam te vinden, Willy.

Om nu het resultaat van wat ik verteld heb, in één zin samen te vatten" — hernam de detective: „Ik zit hier in Linz, nadat ik mijn entrée gedaan heb op een manier, die niemand verdenking kan doen