is toegevoegd aan uw favorieten.

Anoniem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOEKOMSTPLANNEN

mij hier wel degelijk verwacht, tenzij De Blok, ingevolge een ontvangen bedreiging, mijn komst zou hebben afgewend. Maar zelfs in dat geval blijft Willy toch een verdacht iemand."

„Men zou dan veeleer kunnen zeggen, dat zij ons dan dat wij hun op het spoor zijn" — merkte ik op.

G.G. knikte.

„Dat zou men werkelijk kunnen zeggen" — zeide hij. „Maar men vergeet daarbij één ding. Wanneer iemand vlak achter je aanloopt, Willy, en je keert je öm, dan loopt hij je in de armen. In zooverre ben jij op het spoor van je vervolger. En hoe dichter hij je op die hielen is, hoe spoediger je hem te pakken hebt. In ieder geval komt het er dan vooral op aan, dat je je op de goede manier en op het juiste oogenblik omdraait."

Mijn lezers weten, dat ik ervan houd, nu en dan eens een staaltje te geven van de beroepsfilosofie van mijn vriend. Het bovenstaande moge als zoodanig beschouwd worden.

* ★

Eindelijk was nu het oogenblik gekomen om de hoofden bij elkaar te steken en uit te maken, op welke wijze wij nu in de eerste dagen moesten optreden.

G.G. stelde daarbij op den voorgrond, dat geen van de twee bewoners van het huis, daarboven op het rotsplateau, weten mochten, wie hij was, maar