is toegevoegd aan uw favorieten.

Anoniem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOEKOMSTPLANNEN

dat hij toch met hen in aanraking gebracht moest worden.

Ons overleg liep vooral over de vraag, hoe dit het gemakkelijkst bewerkt kon worden. Na eenig heenen-weer-gepraat kwamen wij tot het besluit, dat mijn vrouw of ik het instrument moest zijn om G.G. en De Blok tot elkander te brengen, maar dat dit op de minst mogelijk opvallende wijze moest geschieden.

Het was mij ingevallen, dat, toen ik den vorigen ochtend van De Blok afscheid genomen had, deze gezegd had, dat hij voornemens was, zijn morgenbezoeken aan ons hotel weer te hervatten. Dezen ochtend was dat niet geschied

Misschien zou hij den volgenden ochtend komen. Ongetwijfeld zou het, onder de bestaande omstandigheden, een prachtige gelegenheid zijn om die twee met elkander in aanraking te brengen, waarbij G.G. dan in zijn rol blijven moest, en in de gestalte, waarin hij hier verschenen was. Er zouden zelfs menschen zijn, die eventueel konden getuigen, dat meneer Franz Rudi en wij elkander eerst sinds enkele dagen kenden.

Maar zou De Blok inderdaad komen ?

„Wij zullen dat moeten afwachten" — aldus gaf G.G. zijn meening te kennen, „want hoe minder begeerig wij ons toonen hem te ontmoeten, hoe beter. Mocht hij, bij voorbeeld, overmorgen nog niet hier geweest zijn, dan wordt het tijd iets anders te verzinnen om hem en mij tot elkander te brengen. Trouwens" — voegde hij er lachend aan toe, „het