is toegevoegd aan uw favorieten.

Anoniem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STRIJD

over het lichaam gespreid, want het begon in de

kamer tamelijk koel te worden.

* ★

*

Voordat ik met mijn verhaal verder ga, wil ik daarop even vooruit loopen om te vertellen, hoe de „expeditie" eindigde.

Uit het bovenstaande heeft de lezer reeds kunnen opmaken, dat er over het plateau kleine troepen van de bandieten verspreid waren. Zij waren op verschillende plaatsen opgesteld. Nadat zij in het huis van Peter Harwig beraadslaagd hadden, zouden de aanvoerders later in den nacht zich ieder bij zoo'n troepje voegen en dan gelijktijdig verschillende van de verspreid liggende boerenwoningen aanvallen en plunderen.

Men ziet, dat het hier een wèl overwogen en zelfs eenigszins strategisch-aandoend plan gold. Een dergelijk aanvalsplan was in den toenmaals wèl-geordenden Pruisischen Staat slechts hoogst zelden ontworpen en uitgevoerd. Tegenover het gebeurde te Lessenich hadden de autoriteiten volkomen machteloos gestaan. Juist in een wèl-geordenden staat is men op zoo iets het minst voorbereid, omdat daar niemand meer aan de mogelijkheid van zulke bandieten-avonturen denkt. En ook ditmaal zou men geheel onvoorbereid geweest zijn en zouden de misdadigers vrij spel hebben gehad, wanneer Fritz Heister niet gewaarschuwd had!

Het gevangennemen van de leiders en de aanwezigheid van militairen was niet geheim geble-