is toegevoegd aan uw favorieten.

Anoniem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE LAATSTE ANONIEME BRIEF

den detective wendende, zeide hij:

„Hoe verklaart U dit?"

„Met zekerheid kan ik het niet verklaren" —antwoordde deze. „Maar één verklaring ligt toch nogal voor de hand."

„En die is?"

De stem van De Blok had een eigenaardig en, drogen klank.

„Ik zeg niet, dat het de juiste verklaring is, meneer De Blok!" — hernam de detective. „Maar mij dunkt, dat dit briefje erop wijzen kan, dat de schrijver van de anonieme dreigbrieven zich ontdekt ziet, en — op welke manier dan ook — gedwongen wordt van verdere vervolging af te zien."

„Maar waarom is hij dan plotseling zoo menschlievend geworden, mij daarvan mededeeling te doen? Al zou hij geen verdere brieven kunnen schrijven, hij had mij toch in spanninq kunnen laten "

Plotseling brak zijn stem en hij zonk op zijn stoel terug.

„Die aanhoudende spanning... die doodt..." voegde hij er fluisterend aan toe.

„Meneer De Blok! ' — hernam de detective. „Men kan hem tot het schrijven van dezen laatsten anoniemen brief gebracht hebben, door de belofte, dat men hem strafrechtelijk ongemoeid zou laten..."

„Maar ik wil niet " — bruischte De Blok

plotseling op.

„U hebt ook niets te willen" — viel G.G. hem ruw in de rede. „In deze geheele zaak is U het lijdend voorwerp geweest! Ik zou U raden dat nu