is toegevoegd aan uw favorieten.

Anoniem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE LAATSTE ANONIEME BRIEF

te blijven. Als man van de daad hebt U vroeger maar weinig succes gehad.

Ik begreep deze woorden niet precies, al had ik omtrent hun beteekenis wel eenig vermoeden.

Op De Blok schenen zij echter indruk te maken. Althans hij sprak niet verder. Maar plotseling keerde hij zich tot den detective en keek hem strak

aan' „ i •• „Hebt U de dader ontdekt ? — vroeg hij.

„Waarom noemt U hem dan niet ?

„Ik heb hem niet ontdekt" — antwoordde G.G. „Ik kan hem U dus niet noemen."

„Wat doet U hier dan eigenlijk ?

De Blok had hem nu letterlijk aangesnauwd. Maar de detective was dood-kalm gebleven.^

„Ik zorg, dat er geen ongelukken gebeuren" — zeide hij.

* * *

Zooeven heb ik gezegd, dat de uitwerking van den nieuwen anoniemen brief op zuster Ammens geheel anders was dan op mij.

Zij was op een stoel neergezonken met een gezicht, zóó bleek, dat ik vreesde haar in onmacht te zien vallen. Maar toen ik op haar toetrad om haar te helpen, als dat noodig mocht zijn, wenkte zij mij ongeduldig, dat ik haar met rust zou laten. Vervolgens sloot zij de oogen en leunde achterover in haar stoel. Zij had donkere kringen onder de oogen en het scheen, alsof haar wangen seling ingevallen waren. Zoo een vreemde het vertrek was binnen gekomen, zou deze den indruk