is toegevoegd aan uw favorieten.

Dorp aan de rivier

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goed. Hij verrichtte er wonderen mee. Hij was niet hinderlijk met zijn rekeningen, hij verzorgde den vorm ervan. Met schoone letters stond er op gedrukt. Dokter Tjerk van Taeke groet u en verzoekt u hem het eereloon, dat hij met geest en handen verdiende, te betalen binnen nu en vijf jaren. Vijf jaren, dat was een lange tijd, er waren menschen die na vijf jaren nog niet konden betalen. Een moeder kwam schreien, dat haar groot gezin haar zooveel zorgen gaf en dat na vijf jaren de rekening van den dokter haar nog zoo drukte, dat ze slapelooze nachten kreeg, nu de tijd van betaling kwam: zie, en nu verwacht ik weer een kind, en we durven u niet meer te laten komen. Neem uw rekening, zei hij, en scheur ze stuk, en roep mij als gij mij noodig hebt, ik kom, al zit ik aan het andere eind van de wereld. Dat was zijn grootmoedigheid van het oogenblik, een opwelling, toen later de man kwam van de vrouw die geschreid had, zei hij: val me niet lastig, ik sta klaar om te gaan jagen, maak dat ge wegkomt. De man zei:

En ge zoudt kommen, al waarde ge aan 't ander

eind van de wereld, ons vrouw was daar zoo blij om!

— Ik kom, zei hij.

Hij was goed voor de armen. Hij was goed voor de nonnekes in het zusterhuis, de nonnekes, die baden in hare kapel en die haar onderwijs gaven in hare school. Wat had hij met die nonnekes, daar had hij een zwak voor, als zij ziek waren dan stond hij