is toegevoegd aan uw favorieten.

Dorp aan de rivier

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

klaar, hij zond haar nimmer een rekening, dat kon hij niet over zijn hart verkrijgen. Eens was er groot feest bij de zusters, toen was de algemeene overste gekomen, dokter van Taeke werd ontboden met een briefke, dat een schoolkind bracht. Hij kwam. Tusschen hare zusters zat de algemeene overste op een hoogen stoel waardig ten troon. Zij was zoo n flinke vrouw. Zij zei tot Tjerk van Taeke:

Onze orde heeft een lijst van hare weldoeners,

wij hebben u daarop geplaatst, en voor deze weldoeners wordt dagelijks gebeden.

En zij gaf hem een doos geschenken mee voor zijn kinderen. Het was belachelijk, maar hij nam die doos mee. Thuis stond hij op die schilderijtjes te kijken in hun lijstjes van papier en glasgruis, hij trapte ze niet in een hoek, dat zou nog kinderachtiger geweest zijn dan wat hij nu deed: hij legde ze bij het speelgoed, dat hij van zijn jongens uit de eerste jaren bewaarde, een blokkendoos, trompetten, een kege spel en een paardentuig met belletjes. Toen zijn vrouw bemerkte, dat hij deze dingen bewaarde had zij hare verwondering, zij dacht daarbij ook aan die dwaasheden, die hij in haar poëzie-album geschreven had.

Het leven in dit dorp had zijn ingetogenheid, het was niet zonder gebeurtenissen. De menschen hielden zich nu bezig met die pelsjas van den dokter en spraken over de maagden en de vuurpeletons, die

Dorp aan de rivier

3