is toegevoegd aan je favorieten.

Dorp aan de rivier

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontslag met dankbetuiging voor de bewezen diensten, werd met zes stemmen voor en een stem tegen aangenomen.

Sjef de Smid deed toen iets, hij voelde zich daartoe in zijn hart gedrongen en ervoor verontschuldigd. Hij ging naar dokter van Taeke en verklapte uit de raadsvergadering, wat daar besproken was en het besluit, dat daarop was gevolgd, daar kwam een leeüjke wanklank van op het schoone feest.

O, die feestdag, aarde en hemel hadden hun best gedaan, er stond een puurblauwe windlooze hemel over de verre stille Maas en over den hoogen eereboog voor het huis van dokter van Taeke. In het dorp waren alle boomgaarden van een roomteer, zwaar en vol pralend wit en rose, dat geurde en daar zongen vogels liederen bij. Er was in de kerk een plechtige mis tot intentie van den jubilaris. Alle menschen uit het dorp waren in de kerk, de burgemeester, de leden van den gemeenteraad, de zusters, de boeren, de stroopers, de visschers, het schippersvolk, de burgers uit de dorpskom, Frederico Dusamos, Nardje de Wit, de voltallige broederschap van den snoek, en ook Brammetje Peccator, Brammetje jubelde over de reinheid van zijn ziel waaruit de zonde gebannen was, daar was niemand thuis gebleven. De eenigste die in de kerk ontbraken,