is toegevoegd aan uw favorieten.

Dorp aan de rivier

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was komen bijloopen, heel de Maasdijk stond vol menschen. De heeren met de hooge hoeden, dat waren de burgemeester, de wethouders, de raadsleden, de leden van het eerecomité, het hoofd van de openbare school Gejus Nooteboom was daar ook bij, die heeren kwamen nu allemaal naar voren. Ze werden in huis ontvangen. Er waren hier zoovele bloemstukken en sierpalmen binnen gedragen, daar stond nu dokter Tjerk van Taeke. De comitéleden zorgden met een beetje tact, dat de jubilaris met zijn kinderen wat apart tusschen de bloemen kwam te staan. Er liep een kellner in rok en met witte das, wat was dat voor een man, die was zeker uit den Bosch gekomen. En, mijn God, wat zag Willem de knecht eruit, een livrei met gulden tressen en blinkende knoopen, hij had zijn haren gefriseerd en hij droeg witte handschoenen, hij was indrukwekkend om te zien. Willem de knecht en de kellner gingen met presenteerbladen rond en boden de gevulde glazen aan. Uit het geroezemoes trad de burgemeester in zijn jacquet naar voren, hij greep in den achterzak van zijn jacquet, naar zijn redevoering, die daar zat. Vervolgens nam hij uit een étui met duim en wijsvinger een pince-nez, hij hield het bij het montuur vast, zette het brilletje in hetzelfde gebaar op den neus, liet het étui met een kleinen helderen klap dichtklappen, kuchte en begon zijn schoone redevoering: hoogvereerde, diepbeminde jubilaris.