is toegevoegd aan uw favorieten.

Moeder ik sterf

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Juist," — zei hij, — „dat hebt u goed gezien. Visiri is meer politiek onderlegd en hij is inschikkelijker. Wanneer we hem in den vooruitgang mee kunnen sleepen, zal zijn volk zeker volgen, en ons geen last bezorgen. En hoe talrijker dat volk is, hoe omvangrijker en hoe bestendiger de heele kolonisatie zich zal ontwikkelen. Kashi en zijn volk zijn fel ten achter. Zelfs nu kan hij het niet halen bij Visiri. U ziet 't aan de kleeding; Visiri komt in schoenen, en in zijn galapak, Kashi met zijn lendenschort. Ik moet eenheid in de residentie krijgen, 't is daarom 't beste, dat Visiri alleen als opperhoofd erkend wordt; door allemaal!"

Even gingen Monsen's gedachten uit naar Kashi. De wil van het gouvernement zou hem wel worden opgedrongen. Maar er kon geen rekening gehouden worden met de achterlijke, taaie meening van een inboorling, die een eenmaal begonnen strijd door alle eeuwen heen voortgezet wilde hebben. Ter wille der beschaving!... Hij hield niet van Visiri's geelbruine schoenen, en 't met goud doorstikte borststuk op zijn laken galajas. Hij kreeg een instinctieven afkeer tegen dat bolle, zwarte hoofd onder de kralen baret.

„Als ik 't goed heb, woont Visiri in mijn sector?" — vroeg hij, — „ik zal dus wel meer met hem te maken krijgen?"

Maar de resident haastte zich:

„O, maar deze kwestie behandel ik zelf. U zult alleen voor plaatselijke aangelegenheden met hem te maken