is toegevoegd aan je favorieten.

De brug

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was en daar op hem zou wachten, maar dat hij zich heelemaal niet hoefde te haasten, moest hij voortdurend naar haar kijken. Dat „toean" sprak zij uit met groote achting en toch met een aanduiding van eigendom; haar houding in deze kamer, in dit huis was bescheiden en toch zoo rustig en zeker; de wijze, waarop zij hem aankeek, zonder ook maar het minste ontzag of eenige vrees, zei duidelijk, dat zij als vrouw ongenaakbaar was. Dat alles riep in hem op een gevoel van respect, waarover hij zich alleen maar kon verwonderen. Immers, het was absurd om respect te hebben voor een inlandsche vrouw. En naar het kantoor loopend, vergeleek hij haar met de huishoudsters, die hij eerder ontmoet had. Over het algemeen waren die anderen heel wat mooier en verleidelijker geweest, wat niet wegnam, dat hij zich telkens weer had afgevraagd hoe het toch mogelijk was zoo'n zwarte meid langer dan noodig in huis, of nog erger, in bed te hebben. Doch de mogelijkheid van respect te hebben voor zoo'n vrouw, neen, dat was nooit in hem opgekomen. Vreemd!

Voor het kantoor zag hij Betterman heen en weer loopen. Fetter had, 's avonds onder het eten, zijn naam genoemd en hem gezegd, dat hij, Dornik, zijn werk op den duur zou moeten overnemen. Maar verder had hij niets over hem losgelaten. Opzettelijk?

Betterman, in hemd en korte broek, een breedgeranden vilten hoed op, bleef staan, toen hij Dornik zag aankomen.

„Welkom op Sebrang Batang! Betterman. Tot genoegen."

En met zijn opmerkelijk blauwe oogen Dornik een beetje spottend aankijkend:

„Je bent zeker het nieuwe singkeh, niet ? Gisteravond aangekomen?"

„Ja," antwoordde Dornik, een sigarettenkoker te voorschijn halend, „rooken?"

„Neen, merci, ik rook nooit voor het ontbijt."

„Ik geloof, dat mijn botten nog nat zijn van al het water, dat ik over mij heen heb gehad. Is de baas binnen?

„Nou, of die binnen is. Djaronda is bezig hem te vertellen, dat alle branders weg zijn!" En Betterman lachte nerveus. Ofvalsch?