is toegevoegd aan je favorieten.

De brug

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Aangevallen," antwoordde Betterman, alsof hij een heeten aardappel in zijn mond had.

„Zoo, dat lap je 'm. En waar wou je nu naar toe?"

„Die kerels opzoeken," klonk het onduidelijk en dwaas.

„Je vindt zeker, dat je nog niet genoeg hebt gehad. Rechtsomkeert. Of voor mijn part linksom!" En tegen Djaronda:

„Jij gaat naar mijnheer Dornik en vertelt hem, dat er geen

vuiltje aan de lucht is. Of neen, wacht maar, dan kun je mee•• 1 » J rijden.

Betterman bij een arm nemend, troonde hij hem mee naar de garage. De Zonde ziend, riep hij haar toe de vuile kleeren van Betterman niet aan te raken of te wasschen.

„Ziezoo, vader. Instappen. Djaronda komt naast je zitten en kan je desnoods liefderijk omarmen."

„Waar breng je me heen?" vroeg Betterman, terwijl hij moeilijk ging zitten. „Toch niet naar huis? Ik wil hier blijven."

„Nonsens. Wij gaan naar den dokter. Ik wil eerst weten waar je allemaal defect bent."

Langzaam reed Fetter naar het hospitaal, even stoppend, toen zij een opgewonden Dornik tegenkwamen:

„Niets bijzonders, hoor. Hij dacht, dat hij kon boksen. En nu %gen zij11 tanden een beetje door elkaar, staat zijn neus op half zeven en heeft hij een geverfd oog. Iets, wat in de beste families voorkomt. Overigens is hij wat katterig. Maar dat ben ik ook. Dus, dat is geen schande. Ik kom je straks nader inlichten."

Djaronda stapte uit en ging met Dornik mee, terwijl Fetter Be.tterman naast zich nam en toen doorreed.

De dokter stelde, na een nauwkeurig onderzoek, vast, dat er niets bijzonders gebeurd was. En terwijl Betterman zich weer aankleedde, vertelde de dokter, buiten:

„Hij is wat bont en blauw geslagen, maar kan desnoods direct weer aan het werk. Hy moet echter gisteravond behoorlijk boven zijn theewater zijn geweest en vanmorgen was hij waarschijnlijk nog maar half nuchter, toen hij de tuinen inging."

„Ja, heelemaal nuchter was hij niet vannacht, hoewel hij