is toegevoegd aan uw favorieten.

De brug

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om het met je eens te kunnen zijn. Begrijp je dan niet, kaffer, dat hij in jou een idioot moet zien om zichzelf te kunnen behoeden voor de waarheid van je zwaarwichtig betoog? Hopeloos, hopeloos!"

Toen stapte de sersan zijn kantoor binnen en vertelde, dat een patrouille, die naar het zuiden was geweest, gemeld had Abdoel Hamid te hebben gezien.

Fetter keek den man aan, alsof hij een klap op zijn hoofd had gehad en niet goed begreep, wat er met hem gebeurd was.

„Abdoel Hamid, zeg je?"

„Ja, Abdoel Hamid. Werkelijk."

Fetter snapte het nog niet goed.

„Abdoel Hamid, dien ik een halfjaar geleden als zeer gevaarlijk sujet heb weggestuurd?"

„Ja, dezelfde."

„Maar, man, dan zijn wij aan iets verschrikkelijks ontsnapt."

„Misschien. Ofschoon ik geloof, dat de man nog geboren moet worden, die u wat durft doen," was het rustige antwoord.

„AH!" riep Fetter naar het kantoor naast zich, „ga een flesch water halen. En breng een sigaar mee voor den sersan!" Dan een strootje draaiend met verre van rustige vingers:

„Nou, draai af je verhaal."

„Die patrouille wist niets af van wat hier gebeurd is. Zij hebben zijn papieren nagekeken en die waren in orde. Hij had de vrouw van Ismaïl bij zich, die volgens haar beweren heelemaal niet met Ismaïl getrouwd was en vrijwillig met Abdoel Hamid was meegegaan. Daarbij had de man in het geheel geen pogingen gedaan om te vluchten, toen hij de politie zag. Dus hebben zij hem maar laten gaan."

„Vonden zij dat dan niet verdacht, dat de kerel daar midden in de rimboe liep te wandelen en nog dagen lang had te loopen om weer in de bewoonde wereld te komen?"

„Jawel. Maar hij had dien omweg genomen om aan de nasporingen van Ismaïl te ontkomen, die natuurlijk boos zou zijn, omdat de vrouw, die niet met hem had willen trouwen, nu met Abdoel Hamid was meegegaan."

„En heb je dit verteld aan Ismaïl?"