is toegevoegd aan je favorieten.

De brug

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XV

„Daar komt een auto aanmet een vlag erop," kwam Hamid een paar dagen later vertellen. „Dat zal de assistent-resident wel zijn."

„Assistent-resident?" vroeg Fetter, geheel verdiept in zijn werk, een beetje afwezig. „O ja, natuurlijk. Wel, jij gaat direct naar boven met de bundels bestuur, bevolking, concessies, arbeidsinspectie en diversen. En je wacht, tot ik om je bel."

Vlak daarop stopte de auto voor het kantoor. Eruit stapten de assistent-resident Kraus en een blozende jonge man, de aspirant-controleur Dillard. Van de flinkheid, waarvan Fetter gehoord had, was aan Kraus niets te zien: een gewoon, normaal mensch, zonder geprononceerde kin, maar met een paar milde bruine oogen. Dus niet iemand, die flink was uit gebrek aan gevoeligheid of innerlijken strijd, maar een mensch, die krachtig was geworden tengevolge van veel begrijpen en veel leed. Iemand, die de zwakten van anderen begreep door de zwakten in zichzelf, die moedig kon zijn, omdat hij den angst kende. Terstond vielen op zijn rust en zelfvertrouwen, de kalme zekerheid, waarmee hij iemand aankeek. Waardoor Fetter's altijd wat schichtige nervositeit meteen tot bedaren kwam, omdat hij voelde tegenover dezen mensch zichzelf te kunnen zijn. En hij aanvaardde Kraus als zijn meerdere.

Ook Kraus had Fetter blijkbaar nauwkeurig opgenomen. Ofschoon hij zijn gezichtsuitdrukking volkomen in de macht had, meende Fetter in die rustig kijkende oogen iets te lezen, dat de gedachte deed vermoeden: Is dat nu die beruchte Fetter?

„Mag ik de heeren uitnoodigen mee te gaan naar boven?" vroeg Fetter, naar zijn huis wijzend.

Er kwam een schim van een glimlach over het gezicht van den assistent-resident.

„Mijn bezoek geldt niet den heer Fetter, hoe interessant ik den persoon ook acht, maar den hoofd-administrateur van deze ondernemingen. Ik ken de planters-methode, om bestuursambtenaren en arbeidsinspectie door allerlei geneugten voor zich in te nemen, te goed, dan dat ik op uw voorstel in zou kunnen gaan."