is toegevoegd aan uw favorieten.

De brug

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebrek aan eerbied voor het wettelijk gezag. En wel naar aanleiding van het feit, dat u hier met politie- en bestuursambtenaren omspringt, alsof het uw knechtjes zijn. Dat moet veranderen, mijnheer Fetter."

„Gezag eerbiedigt ieder mensch automatisch. En hij doet het met vreugde, omdat gezag leidt. Hetgeen juist datgene is, wat ieder mensch gedaan wil worden. U, ik en ieder ander.

Voor macht buigt men. Omdat macht heerscht. En hoe dieper men buigt, hoe sterker de weerstand wordt, tenzij men in staat is haar voor zich bruikbaar te maken, door haar aan te pakken in haar zwakste plek, in haar ijdelheid."

Kraus zat begrijpend te kijken naar Fetter, die met eenige moeite zijn gedachten onder woorden bracht.

„Er bestaat een gebod, mijnheer Kraus, dat zoo iets zegt als: ge zult uw ouders eerbiedigen. Is dat niet een absurditeit en zou dat gebod niet veel eer moeten luiden, dat de ouders zich zoodanig hebben te gedragen, dat hun kinderen hen kunnen eerbiedigen?

Als eenieder, die meent, dat hij recht heeft op eerbied, welk recht overigens niets en niemand heeft, zich eens zoo gedroeg, dat die eerbied hem ongevraagd bewezen werd, zouden wij dan niet een heel eind verder komen?"

„Gedraagt u zich daar zelf naar?"

J»>

a.

„En heeft u succes?"

„Gedeeltelijk."

„Gedeeltelijk. Dus voor het overige gebruikt u dwang?" „Ja."

„Waarom?"

„Omdat ik blijkbaar niet sterk, niet wijs genoeg ben."

„En om dien dwang uit te kunnen oefenen, gebruikt u macht, niet waar?"

J9

a*

„Juist. Nu zijn wij er. De regeering zou ook graag tot in haar fijnste vertakkingen zoo sterk, sociaal, humaan en wijs zijn, dat zij overal en altijd gezag zou kunnen uitoefenen. Maar zij beschikt maar over een klein getal wijze menschen,