is toegevoegd aan uw favorieten.

De brug

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fetter in zijn bundel arbeidsinspectie zoekend, „dat ik het u liever laat lezen. Hier heeft u het gesprek, dat ik met den arbeidsinspecteur had en hier het, tot in finesses uitgewerkte rapport, dat ik hem later zond, toen ik de oplossing van het raadsel wist.

Intusschen ga ik mij wat te drinken aanmeten. En verstout mij, op gevaar af van beschuldigd te worden van pogingen tot omkooping van een ambtenaar in functie, u en den heer Dillard te vragen mij niet alleen te laten in het laven van mijn dorst."

„Keurige zin," antwoordde Kraus, die al verdiept was in zijn lectuur. „Graag een kop koffie."

Fetter was dankbaar voor deze onderbreking, want tot zijn verwondering, maar meer nog tot zijn schrik, begon hij zich moe te voelen. Het was hem of zijn hoofd leeg was geloopen. Hij was een beetje duizelig en zijn oogleden voelden zoo zwaar. Even te kunnen gaan liggen, een kwartier maar, wat zou dat een goed doen. En uit moede oogen keek hij naar Kraus, die, geheel gesloten voor zijn omgeving, langzaam en woord voor woord las. Hier en daar nam hij een stukje twee drie keer opnieuw door en knikte dan, als hij de beteekenis er van doorgrond had. Deze man was hem de baas, niet omdat hij ouder was of over een beter denkvermogen beschikte, maar dank zij die benijdenswaardige kalmte. Zoo uitermate rustig te kunnen zijn, vanzelf, zonder dat je eerst je overal trillende zenuwen tot rust moet dwingen en daardoor al een groot deel van je energie verspeeld hebt voor je aan je eigenlijke taak begint, zou hij zichzelf ook dat kunnen leeren? Bij je werk voor vandaag niet gehinderd te worden door den angst voor wat er morgen misschien gaat gebeuren, zou dat geen ideale toestand zijn? En zou hij dan niet veel meer en beter werk kunnen leveren? Fetter keek de kamer eens rond. Waarom hing hier nu ineens een andere sfeer, waarom was het hier nu zoo prettig zitten? Alleen omdat die man hier was en gebracht had wat altijd aan deze kamer ontbrak?

„Een knap stuk werk, mijnheer Fetter, dat rapport. Mag ik er een copy van hebben? Ook van uw aanteekeningen van