is toegevoegd aan je favorieten.

De brug

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mogen laten gaan. Hetgeen onherroepelijk gebeurt met uw verdwijnen. Wat u hier doet, is namelijk heel wat meer dan het openen van een paar ondernemingen. Het is het scheppen van de onderneming van de toekomst. Waarschijnlijk wel niet, omdat uw directie het zoo wil, ofschoon ik er zeker van ben, dat uw werk haar op den duur geen windeieren zal leggen, maar zeker wel, zooals het bestuur het moet wenschen. Omdat u levensvoorwaarden schept voor uw werkers, die slechts tot heil van land en volk kunnen zijn. Geestelijk en materieel! Daarom acht ik het den plicht van het bestuur om u te helpen, natuurlijk niet bij het overwinnen van economische factoren, maar wel daar, waar het geldt krachten, die uitsluitend op afbreken gericht zijn. Nu is het de vraag: Hoe?

Daarvoor zou ik eerst willen weten, wie voor u de verpersoonlijking is van dat negatieve streven. Ik zou zeggen, na alles wat ik van uw hand gelezen heb, dat ik het weet, ofschoon hij nergens als zoodanig wordt aangewezen. Dus, en dit is een rechtstreeksche vraag, waarop ik hoop, dat u rechtstreeks zult antwoorden, wie is de man, dien u graag aan een boomtak zag bungelen?"

Fetter dronk zijn koffie leeg en dacht eerst eens rustig na.

„Het geeft niets, mijnheer Kraus. Omdat dat streven algemeen is. Als de man, die er nu de verpersoonlijking van is, hangt, is er direct een ander. Van dezen weet ik zoo langzamerhand heel wat af, zoodat ik mijzelf en mijn werk steeds makkelijker tegen zijn streven kan beschermen. Komt er een nieuwe, dan sta ik weer voor allerlei nieuwe trucs. Laat ik dus den huidigen man ongenoemd, dan wordt hij op den duur mijn beschermengel. Laat ik hem hangen, dan kan ik wel aan het laten hangen blijven.

Bovendien: u blijft niet. Hoe zal uw opvolger tegenover dit geval staan? Gelooft u zelf ook niet, dat het heel wat verstandiger is om onafhankelijk te blijven van hulp, vooral van hulp, waarvan niet te zeggen is of zij permanent zal zijn?

U, den mensch Kraus ontmoet te hebben, de wetenschap gekregen te hebben van uw bereidwilligheid, gevoeld te hebben, dat u mijn streven begrijpt en het steunwaardig vindt,