is toegevoegd aan je favorieten.

De brug

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XVI

Fetter was het heelemaal vergeten, dat hij zich voorgenomen had om na het bezoek van den assistent-resident met vacantie te gaan. Na dat bezoek van Kraus was er een warm gevoel van vreugde in hem overgebleven, omdat hij weer eens een reëel mensch had ontmoet. Hij kon ze makkelijk op de vingers van één hand natellen de enkelen, die hem een overeenkomstige hoeveelheid levensvreugde en zelfvertrouwen hadden gegeven. Maar was daarom het feest niet juist grooter? Omdat het maar zoo'n enkelen keer voorkwam?

Hoeveel eenvoudiger zagen nu ineens de vraagstukken er uit, die een paar dagen geleden nog zoo moeilijk en onoplosbaar leken. Zijn begrootingen waren ineens klaar, vervelende correspondentie, die hij veel te lang had uitgesteld, was plotseling zoo gemakkelijk geworden. De menschen in zijn omgeving ondergingen zijn veranderde stemming en veerden op. De Zonde moest weer op haar harmonica spelen; in hoe lang had zij dat al niet meer gedaan! En het hinderde Fetter niet. Zelfs Bob werd er wild van en moest telkens tegen zijn baas opspringen.

De anderen herinnerden het zich echter wel, dat de baas gezegd had met vacantie te zullen gaan, zoo gauw de a.r. er geweest was. Onder uitbundig plezier hadden zij al een heel programma voor hem opgesteld, waarin uitdrukkelijk stond vermeld, dat hij geen verslag zou mogen uitbrengen van zijn amoureuze ervaringen. En inderdaad kregen zij Fetter er toe te besluiten om te gaan.

Het ging echter niet door. Tenminste niet direct. Kraus toch had na zijn ontmoeting met Fetter niet stil gezeten. Ten eerste was hij van Sebrang Batang onmiddellijk naar Laboean Doekoe gegaan en had daar eenieder blijkbaar een goede beurt gegeven, zoodat de lui nu heel anders tegenover de ondernemingen stonden en niet alleen meewerkten, maar zelfs een initiatief aan den dag legden, dat heel wat beloofde. En ten tweede had Kraus een eind gemaakt aan het getalm met het afwikkelen van alle kwesties, die verband hielden met de aan-